Jak skutecznie osuszyć budynek?

Odpowiedź nie jest taka prosta i zawsze uzależniona jest od przyczyn, które doprowadziły do zawilgocenia budynku. Jeśli ściana jest mokra po zalaniu to wystarczającym sposobem na jej skuteczne osuszenie wydaje się nadmuch ciepłego powietrza z wykorzystaniem nagrzewnic wyposażonych w odpowiedniej mocy wentylatory. Warto jednak również i w takiej sytuacji sprawdzić czy nie mamy przy okazji do czynienia z podciąganiem kapilarnym.

Więcej „Jak skutecznie osuszyć budynek?”

Co to jest podcinanie ścian i po co się to robi?

Podcinanie ścian jest procesem polegającym na wycięciu w ścianie cienkiej szpary. Jest to praca precyzyjna, wymagająca specjalistycznych narzędzi oraz odpowiedniej wiedzy i umiejętności Po co to się robi? Bynajmniej nie po to aby obniżyć budynek. Podcinanie ścian jest elementem procesu zmierzającego do stworzenia lub odtworzenia izolacji poziomej budynku.

Więcej „Co to jest podcinanie ścian i po co się to robi?”

Co to jest izolacja pozioma budynku?

Izolacja pozioma budynku zabezpiecza jego ściany przed podciąganiem kapilarnym, czyli podciąganiem wody z gruntu. Ponieważ izolacja ta ułożona jest poziomo względem budynku określa się ją mianem izolacji poziomej. Ten rodzaj izolacji jest bardzo ważny zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych. Trzeba mieć jednak świadomość że nawet przy niskim poziomie wód gruntowych, w gruncie występuje tyle wilgoci, by w budynku stojącym latami pojawiła się ona w końcu na ścianach. Ryzyko takie występuje wówczas, gdy budynek nie ma izolacji poziomej, jest ona wykonana niewłaściwie lub ze względu na wiek nie spełnia swojego zadania.

Więcej „Co to jest izolacja pozioma budynku?”

Call Now Button