Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej

Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej

W budynkach, które powstały przed wieloma laty bardzo często pojawiają się problemy z nadmiarem wilgoci. Zdarza się to nawet wówczas, gdy budynki te posadowione zostały na gruntach przepuszczalnych, a poziom wód gruntowych jest niski. Problem ten nie dotyka tylko budynków starych, ale również nowych i związany jest z izolacją fundamentów. Zarówno w przypadku budynków starych jak i nowych możemy mieć do czynienia z brakiem izolacji, jej uszkodzeniem lub błędami popełnionymi na etapie wykonania. Całkowity brak izolacji lub jej nieprawidłowe działanie, nie stanowią wystarczającej zapory przed podciąganiem kapilarnym czyli podciąganiem wody z gruntu. Efektem tego jest pojawianie się na ścianach budynku wilgoć, pleśni i grzybów. Niejednokrotnie zdarza się że odpadają tynki, łuszczą się powłoki malarskie oraz kruszą się mury. W takiej sytuacji koniecznie należy wykonać izolację poziomą budynku, a w razie gdy ściany są mocno zawilgocone poddać je dodatkowemu osuszaniu. Doświadczenie pokazuje, że samo osuszenie murów nie zabezpieczonych izolacją przeciwwilgociową daje krótkotrwałe efekty. Z praktycznego punktu widzenia w pierwszej kolejności należy wykonać izolację poziomą, a dodatkowe osuszanie murów rozpocząć w następnej kolejności.

Nasza oferta obejmuje zarówno odtwarzanie izolacji poziomej jak i izolacji pionowej. Tymi zagadnieniami zajmujemy się z sukcesami od wielu lat. Odtwarzamy izolacje poziome z zastosowaniem najnowszych technologii:

Nasza firma oferuje również wykonanie izolacji pionowych fundamentów w starym budownictwie. W zależności od specyfiki budowli oraz wymagań klienta dostosowujemy odpowiednią technologię. Możliwe jest wykonanie izolacji pionowej bez konieczności odkopywania piwnic.

Zobacz też

Tagi: odtwarzanie izolacji poziomej, odtwarzanie izolacji pionowej, izolacja pozioma iniekcja, odtworzenie izolacji poziomej

Call Now Button