Podcinanie Ścian

Podcinanie ścian

Osuszanie budynków przez podcinanie ścian polega na wykonaniu lub odtworzeniu izolacji poziomej w budynku. Metoda ta stosowana jest do osuszana i zabezpieczania budynków przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Podciąganie kapilarne wilgoci to pionowy przepływ wody z gruntu w kierunku ku górze. W przypadku braku, uszkodzeniu lub zaniku izolacji poziomej wody gruntowe podciągane są przez ściany budynku i przemieszcza się ku górze przez przepuszczalną strukturę muru.

Woda przemieszcza się ku górze porami (kapilarami). Wysokość podciągania wody uzależniona jest od takich czynników jak  struktura porów czy szybkość parowania wilgoci ze ścian. Zwykle woda podciągana jest na wysokość około 1,5 metra ale w szczególnie niesprzyjających okolicznościach może zostać zaciągnięta na wysokość 2 metrów i więcej.

Przy osuszaniu budynków metodą podcinania ścian korzystamy z technologii PRINZ, która gwarantuje skuteczną blokadę przeciw wilgoci kapilarnej, co w konsekwencji prowadzi do osuszenia budynku i zabezpieczenia go na przyszłość. Udzielamy 40 lat gwarancji.

Stosowana przez nas technologia pozwala na wykonanie izolacji poziomej w istniejącym już budynku. W nowych budynkach zwykle wykonuje się izolację poziomą i przynajmniej przez jakiś czas nie ma potrzeby jej odtwarzania, o ile wykonana została poprawnie. Problem z podciąganie wilgoci z gruntu dotyczy na ogół, choć nie zawsze, budynków starszych, w których nie wykonano izolacji poziomej lub uległa ona degradacji z biegiem czasu. Zapraszamy - podcinanie ściań Kraków, Bielsko, Wolsztyn, Legnica, Opole, Poznań, Wielkopolska (woj. wielkopolskie).


Przebieg prac

Podcinanie muru

Prace rozpoczynamy od podcięcia muru na wysokości, na której ma się znaleźć izolacja pozioma. Po podcięciu ściany powstaje prześwit o wysokości około 1,5 cm. Ze względów bezpieczeństwa w jednym procesie technologicznym nie robimy wycięć dłuższych niż 1-1,5 m (w zależności od stanu technicznego ścian). Ściany murowane z niezbyt twardych materiałów podcinamy z użyciem samojezdnych maszyn wyposażonych w piły łańcuchowe lub tarczowe. Maszyny tnące umieszczamy na zewnątrz lub wewnątrz budynku w zależności od dostępu. Jeśli w murze znajdują się kamienie, do jego podcinania stosujemy specjalne piły sznurowe ze sznurem diamentowym.

1
Oczyszczanie szczeliny

Szczelinę wyciętą na odcinku 1-1,5 metra oczyszczamy przedmuchując ją sprężonym powietrzem. Usunięcie nawet najmniejszych odłamków muru jest bardzo istotne, gdyż ułożona na nich izolacja pozioma, dociśnięta ciężarem ściany, mogłaby ulec uszkodzeniu. Po oczyszczeniu szczeliny przystępujemy do układania izolacji poziomej.

2
Układanie izolacji poziomej

W szczelinie układamy specjalne płyty z polietylenu, włókna szklanego lub polipropylenu. Pozwalają one uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacyjną, znacznie trwalszą niż podwójna warstwa papy. Po ułożeniu izolacji poziomej na danym odcinku co kilkadziesiąt centymetrów wbijamy kliny. Następnie zaizolowaną szczelinę wypełniamy zaprawą betonową, którą w miarę potrzeby modyfikujemy specjalnymi domieszkami uszczelniającymi. Kliny zostawiamy na miejscu tak, aby w tym czasie, gdy podcinania następnego odcinka muru, zabezpieczały umieszczoną w szczelinie i nie posiadającą jeszcze odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie zaprawę przed bezpośrednim obciążeniem ścianami.

3

Zobacz teżInformacje o firmie

O NASZobacz gdzie działamy

REJON DZIAŁANIAZobacz nasze usługi

USŁUGI

TAGI: podcinanie ścian, podcinanie murów, podcinanie budynków, budynku podcinanie fundamentów, podcinanie domów, podcięcie domu, podcięcie ściany, podcięcie muru, podcięcie budynku

Call Now Button