Co to jest izolacja pozioma budynku?

Izolacja pozioma budynku zabezpiecza jego ściany przed podciąganiem kapilarnym, czyli podciąganiem wody z gruntu. Ponieważ izolacja ta ułożona jest poziomo względem budynku określa się ją mianem izolacji poziomej. Ten rodzaj izolacji jest bardzo ważny zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych. Trzeba mieć jednak świadomość że nawet przy niskim poziomie wód gruntowych, w gruncie występuje tyle wilgoci, by w budynku stojącym latami pojawiła się ona w końcu na ścianach. Ryzyko takie występuje wówczas, gdy budynek nie ma izolacji poziomej, jest ona wykonana niewłaściwie lub ze względu na wiek nie spełnia swojego zadania.

Nadmiar wilgoci sprzyja powstawaniu na ścianach budynku różnego rodzaju grzybów i pleśni, które w konsekwencji odbiją się na zdrowiu jego mieszkańców.

Call Now Button