Pomiary i usuwanie wilgoci, doradztwo techniczne

Kiedy w budynku pojawia się wilgoć, najważniejsza jest szybka i trafna diagnoza oraz dobranie odpowiedniej metody i ustalenie koniecznego zakresu osuszania, aby osiągnąć jego najwyższą skuteczność. Oferujemy pomiary wilgoci zarówno punktowej klimatycznej oraz wgłębnej (wewnątrz ścian).

 

Pomiary pozwalają stwierdzić czy:

 • obecny poziom zawilgocenia niesie za sobą ryzyko powstawania grzybów i pleśnipołożone tynki wyschły na tyle aby można bez obaw kontynuować dalsze prace
 • wykończeniowe
 • wylewki osiągnęły już odpowiednie parametry do położenie podłóg
 • pojawiająca się wilgoć jest spowodowana punktowym zawilgoceniem (np. awaria
 • instalacji lub przeciek) czy tez jest wilgocią kapilarną podciągająca na skutek wadliwej
 • hydroizolacji

W zakresie usługi odgrzybiania oferujemy:

 • odgrzybianie ścian,
 • odgrzybianie budynków,
 • odgrzybianie mieszkań,
 • odgrzybianie murów,
 • usuwanie pleśni,
 • likwidowanie grzybów,
 • likwidowanie pleśni,
 • odgrzybianie budynków przemysłowych,
 • odgrzybianie hal,
 • odgrzybianie sklepów,
 • odgrzybianie szkół,

Proponowane rozwiązania mają na celu usuwanie grzybów.

Odgrzybianie to skuteczne zabiegi wykonywane nieszkodliwymi dla zdrowia, nowoczesnymi środkami chemicznymi przez wyszkolonych i doświadczonych pracowników.

W ramach usługi odgrzybiania ustalamy przyczyny powstania zagrzybień, dokonując niezbędnych oględzin i pomiarów.

Każda usługa odgrzybianie zostaje potwierdzona dokumentem powykonawczym, zawierającym wyniki pomiarów, dokumentację fotograficzną, zaleceniami dla użytkownika obiektu dotyczącymi prawidłowej eksploatacji i likwidacji przyczyn zagrzybienia.

Galeria